Search

Optimaal binnenklimaat voor utiliteitsgebouwen

Goede luchtbeheersing in gebouwen

Luchtbehandeling utiliteitsgebouwen

Een goed binnenklimaat is van groot belang voor de productiviteit en de gezondheid van de gebruikers van een gebouw. Vandaar dat een goede luchtbehandeling essentieel is voor de hedendaagse kantoren, scholen en tal van andere openbare gebouwen.

Halton ontwikkelt innovatieve systemen die bijdragen aan een optimaal binnenklimaat en daarmee een comfortabele en energiezuinige woon-, werk- en leeromgeving.

Onze uitgangspunten zijn hierbij: comfort, gezonde leef- en werkomgeving, hoge energie efficiency, minimale inbouwruimte, minimale onderhoudskosten en uitgebreide architectonische mogelijkheden.

Comfort

Gezonde leef- en werkomgeving

Hoge energie efficiency

Ventilatie voor klaslokalen

Onderzoek wijst uit dat de luchtkwaliteit in klaslokalen aanzienlijke invloed heeft op het leervermogen van kinderen en studenten.

Een veelvoorkomende uitdaging in klasomgevingen is echter het handhaven van een geschikt CO2-niveau, vooral tijdens piek- en daluren, en dit op een duurzame en energie-efficiënte manier. Het is tevens essentieel om de ventilatiesystemen zo te plaatsen dat er geen hinderlijke tocht ontstaat en dat de luchtkwaliteit gelijkmatig wordt verdeeld in het klaslokalen.

Onze vraaggestuurde ventilatieoplossingen voor scholen voldoen aan al deze eisen. Onze systemen passen zich  volledig automatisch aanpast aan de ventilatie behoefte. Zo is er altijd een optimale leeromgeving.

 

utiliteitsgebouwen

Producten

Halton Rex REE inductie unit

Halton Rex RXP inductie unit

Halton Rex RE6 inductie unit

Halton CPA passive chilled beam

Halton CSW swirl inductie unit

Halton PRA – Inregel- en meetmodule

demper voor luchttoevoer

Halton MUC regelklep

reguleer de luchttoevoer van ventilatiesysteem

Halton MOC regelklep

Halton SLN lijnrooster + PLL plenum

Halton SLL lijnrooster + PLL plenum

Halton Jaz JDA rooster

Halton Jaz (JDS) conisch wervelrooster

Halton TSA rond wervelrooster

Halton PLL plenum lijnroosters

Halton Pop PDI plenum

Halton BOX Luchtdebietregelaar