Search

Utiliteitsgebouwen​

Utiliteitsgebouwen​

Halton BOX Luchtdebietregelaar

De drukonafhankelijke VAV-regelunit wordt gebruikt voor het beheersen van het luchtdebiet in variabele luchthoeveelheid toepassingen. De regelunit kan worden toegepast voor luchttoevoer of -afvoer.

  • Regelaar voor verschillende luchtstroom- en kanaaldrukregeltoepassingen.
  • Drukonafhankelijke werking.
  • Variabel of constant volume werking.
  • Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van isolatie.
  • Perfect afsluitend als de regelaar gesloten is.
  • In de fabriek ingesteld luchtdebietbereik (min.-/max.luchtdebiet).

Opties en accessoires

  • Waterbatterij en elektrische naverwarmer.
  • Verschillende uitgangplenumopties.

Werking

De Halton BOX VAV-regelaar bevat een meetkruis, een luchtdebietregelaar en een actuator. Het luchtdebiet wordt op basis van een actuele debietmeting geregeld door de positie van het regelklepblad te wijzigen.

Het ingestelde luchtdebiet kan worden gewijzigd tussen de in de fabriek ingestelde minimum- en maximuminstelwaarden, bijvoorbeeld door een ruimteregelaar met een analoog signaal (0…10 of 2…10 VDC).

De Halton BOX-luchtregelaar handhaaft het vereiste luchtdebiet onafhankelijk van de drukschommelingen in het kanaal.

De regelaar kan eveneens worden gebruikt als drukregelaar voor de handhaving van de gewenste
constante kanaaldruk op basis van een statische-drukmeting.